معرفى اعضاء اصلي شركت همراه با رزومه كارى

 

رئيس هيئت مديره : اميررضا شكوری
مدير عامل :
جعفر شکوری
ساير اعضاء هيئت مديره :علي عبدي

 

نام  :  امير رضا

نام خانوادگی :  شكورى

مدرک تحصیلی : ليسانس برق ( قدرت )

برای مشاهده سوابق كاری اینجا را کلیک نمایید

 

 

نام  :  جعــفر

نام خانوادگی :  شكورى

مدرک تحصیلی : ليسانس مكانيک ( حرارت و سيالات )

برای مشاهده سوابق كاری اینجا را کلیک نمایید

 

نام  :  عـلــی

نام خانوادگی :  عبدی

مدرک تحصیلی : فوق ديپلم برق ( قدرت )

برای مشاهده سوابق كاری اینجا را کلیک نمایید