در باره ما ( معرفی شرکت نیرو گستر دقیق )

 

معرفي شركت و زمينه هاي فعاليت آن: شرکت فنی مهندسی نیرو گستر دقیق در سال 1384 با تلاش موسسين و همكاران ساعي ، زحمتكش و مجرب كشور با هدف ارائه خدمات فني و مهندسي ، مشاوره ، طراحي ، ساخت ، نظارت ، نصب و راه اندازي پروژهاي صنعتي و نيروگاهي شروع به فعاليت نمود .

زمینه فعالیت

:شرکت فنی مهندسی نیرو گستر دقیق مجری پروژه های صنعتی و نیروگاهی در زمینه های

-نصب تست و راه اندازی سیستم های الکتریکی و ترانسفورماتورهای قدرت

-نصب ، کالیبراسیون و راه اندازی سیستم های ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی 

-نصب تجهیزات مکانیکی ، اجرای پایپینگ و جوشکاری مخازن و لوله ها 

-اجراء و نظارت بر پروژه هاى صنعتى بصورت مديريت پيمان و...

...ارائه خدمات مهندسى پروژه هاى صنعتى شامل برنامه ريزى ، برآورد تجهيزات ، نيروى انسانى و

شــرح تـخـصـص هــا و امـكـانــات شـركـت

ايـن شـركـت بـا بـهـره گيـرِى از مـديريـت و پـرسـنـل مـجـرب كـارگاهـى آمـادگى كامل جهت مديريت و اجراء پروژه هاي صنعتي در بخش برق و ابزار دقيق و مكانيك را دارد
چـارت شركـت شامـل اكيپ كامل مديـريت دفتري و كارگاهي مى باشد
شـركـت تـوانـائـي تـامـيـن كـلـيـه ابـزار آلات اجـراي كـار و كـنـتـرل آن را دارد
ارائه خدمات مهندسی پروژه شامل : برنامه های زمانبندی اجرا و ارائه اولویت های راه اندازی ، ارائه گزارش کنترل پیشرفت کاربا برنامه ارائه شده
طراحى ونظارت بر نحوه اجراى پروژه و ارائه فرمتهاى تحويل كار به كارفرما، تهيه صورتجلسات تحويل كار ،تستهاىلازم قبل و بعد از تحويل

مـدارج شـرکت :

شرکت نیرو گستر دقیق موفق به دریافت رتبه 5 سازمان برنامه و بودجه کل کشور در رشته برق گردیده است